Tripadvisor er et superværktøj når du skal booke hotel på nettet. På Tripadvisor finder du ægte hotelanmeldelser og billeder, som du kan have tillid til, hos TripAdvisor. Millioner af rejsende har nemlig delt deres ærlige anmeldelser af hoteller, bed & breakfast’er, kroer m.m.

Du kan tilføje dine egne anmeldelser, og hjælp rejsende i hele verden med at planlægge en god rejse.

Tripadvisor har netop lavet en dansk udgave af deres hjemmeside.

Klik her for at besøge Tripadvisor på dansk.

Tags: , ,